Wijkinrichting

Verbeterplan groen (tent in de wijk)

Op 26 mei 2018 tussen 10.00 en 12.30 uur komt een team van gemeente Stichtse Vecht op locatie “voor Safari” bijeen om te praten over het verbeterplan groen voor onder andere de wijk Maarssenbroek.
‘Tent in de wijk’ is een reeks van 12 korte bijeenkomsten in de 12 kernen van Stichtse Vecht. We zetten onze tent neer op een druk plein of een populaire speelplek. Als gemeente staan we hier ín de buurt en vóór de buurt. We vragen bewoners om langs te komen en ons te laten weten wat zij belangrijk vinden als het gaat om een groene en leefbare omgeving. Wij nodigen u hiervoor ook van harte uit.

Een groene, leefbare en veilige omgeving is zeer belangrijk voor de gemeente én haar inwoners. Daarom gaan we graag met u in gesprek over wat u belangrijk vindt. Ook vertellen we u wat u van ons mag verwachten als het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte. U kunt ook aangeven naar welke aspecten wij wat u betreft nog eens extra moeten kijken. Met de actie Tent in de wijk willen we samen met de inwoners aandacht geven aan een groene en leefbare buurt. Heeft u andere vragen over de openbare ruimte dan kunt u die bespreken met de aanwezige gebiedsregisseur.

klik hier voor de raadsinformatiebrief met meer uitleg.