Zwanenkamp

Voor en van ons allen

whatsapp buurtpreventie

Artikelen

Financiëel jaaroverzicht 2015

Omschrijving Uitgaven Wijkcommissie Zwanenkamp 2015
Bebording € 50
Signaleringsteam € 55
Website € 55
Bijdrage skeelerronde € 100
Betalingsverkeer € 110
Overige kosten € 347
Vlaggen € 359
  €1.076
Anti-Inbraak campagne € 370
Totaal € 1.446