Zwanenkamp

Voor en van ons allen

whatsapp buurtpreventie

Artikelen

Jaarverslag 2014

Wat heeft de wijkcommissie in 2014 zoal gedaan voor Zwanenkamp:

1 : : Hondenpoep. Er bij de gemeente op aangedrongen dat er beter gehandhaafd moet worden vanwege de overlast in delen van onze wijk.Er zijn inmiddels 3 BOA's aangesteld dit moeten handhaven.
2 :   Wijkpark; overleg met de gemeente over de vraag of er in het wijkpark ook fietsers toegestaan mogen worden, dit vanwege de overlast. Er is inmiddels een enquete gehouden in het park waarvan de resultaten binnenkort bekend worden. Op basis van deze uitkomst zal de gemeente een besluit nemen.
3 :   De wijkcommissie heeft voor 2014 een drietal voorstellen gedaan aan de gemeente ter verbetering van de (veiligheid) in onze wijk.
    a het plaatsen van 3 lantaarnpalen in het park langs de noordgrens langs het water in het park van zwanenkamp. Dit i.v.m. de veiligheid! n.a.v. autobranden op de parkeerplaats naast nr 1094. Realisatie eind 2014.
    b het plaatsen van een hek rond het voetbalveld in het park. Word gerealiseerd samen met de uitvoering van het nieuwe bestemmingsplan voor het wijkpark.
    c het plaatsen van een hek en plaatsen van borden met verboden voor honden bij de speelplaats naast "de Kooij".
4 :   Organiseren van een wijkfeest ihkv 40 jaar Maarssenbroek op 13 oktober 2014.
5 :   Bouwen van een nieuwe website met een nieuwe naam www.zwanenkamp.info en er is een twitter-account opgezet om samen met de website de wijkbewoners van zwanenkamp nog beter te kunnen informeren.
6 :   Het signaleren van problemen met bestrating, groen etc op diverse locatie's. In overleg met de gemeente laten herstellen.
7 :   Overleg met de gemeente o.a over veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Als voorbeeld de camera bij het winkelcentrum. Of het plaatsen van paaltjes ivm de verkeersveiligheid. 10 vergaderingen per jaar.
8 :   Het versieren van de boom bij de ingang van de wijk tijdens kerst en oud en nieuw.
9 :   Het beheren van zowel de vlaggenmast als het informatie bord bij de ingang van de wijk om bewoners op de hoogte te stellen van inzamelingen en activiteiten van de wijkcommissie.
10 :   Actie inbraakpreventie: in november weer een actie om het hang-en sluitwerk van uw woning te verbeteren om inbraken te voorkomen. De wijkcommissie geeft een premie van 50 per woning!