Leefbaarheid

Ingezonden brief aan de pers

De Gemeente luistert niet naar bewoners.

Via een artikel in de VAR van 27 september jl. moesten de bewoners van Zwanenkamp er achter komen dat de gemeente bouwplannen heeft op de locatie van de Haarrijnweg 5, hetgeen praktisch betekend dat dit in Zwanenkamp is naast het spoor op het laatste stukje groen wat de wijk nog heeft net achter de woonwagens en bijna tegen het voormalige dierenhotel waar nu nog een bewoonde boerderij staat tegenover het Gemaal. Daar tussendoor loopt een fietspad waar dagelijks vele scholieren gebruik van maken. Dit fietspad loopt vanuit de wijk langs het spoor.

Hoe groot is deze locatie? Niet groter dan het parkeerterrein voor de bloemisterij Bonhof in het dorp! Dit vinden wij als bewoners echt niet kunnen! Hoe komt de gemeente op het idee om dit laatste stukje groen in Zwanenkamp vol te bouwen met 30 appartementen ?
Terwijl er elders zoveel bouwplannen zijn met vele honderden woningen.

Te denken valt aan Bisonspoor, Het Kwadrant naast Boomstede wat nog steeds braak ligt en de Planetenbaan waar wel 1500 appartementen gebouwd gaan worden.
Zomaar enkele voorbeelden, maar zo zijn er zijn er nog wel een paar bouwplannen. Denk maar aan de gemeentewerf in het dorp.
Waarom niet daar? Het antwoord ligt voor de hand. Bij die bouwplannen wordt meer verdient aan de woningen door project ontwikkelaars! Dus dump “de statushouders en maatschappelijke probleemgevallen” maar op deze kleine locatie op het randje van Zwanenkamp.

De doelgroep, zo werd in het artikel van 27 september jl. genoemd “zijn statushouders en maatschappelijke probleemgevallen met begeleiding ”Deze uitspraak komt van de verantwoordelijke wethouder.
Zoals gezegd, de bewoners wisten van niets, ook de wijkcommissie niet.
Zo ga je niet met de inwoners om dus kwamen wij in actie.

Allereerst een artikel op de site van RTV Stichtsevecht. Vervolgens werd er gebruik gemaakt van het “spreekrecht” van 3 minuten tijdens de raadsvergadering van 20 november jl.
Daar bleek maar weer eens dat veel raadsleden niet op de hoogte zijn van deze plannen.
Er werden dan ook diverse vragen gesteld o.a over de enquete die de wijkcommissie van Zwanenkamp uitgezet heeft waar tot op heden zo’n 250 reactie op zijn gekomen. Daar uit blijkt dat 85% van de bewoners van Zwanenkamp tegen deze bouw is !! Dat zegt genoeg volgens ons.
Het was alleen jammer dat de wethouder, mevrouw van Dort, hier niet op mocht reageren.

Vervolgens wordt de wijkcommissie benaderd door RTV Utrecht om ons verhaal te doen op locatie. Hier zijn weer een groot aantal bewoners bij aanwezig om hun zegje te doen. Vervolgens worden wij door Radio 1 benaderd .Radio 1 “Luister en Co” om op donderdagmiddag 22 november onze bezwaren te laten horen. Dit gebeurt in een mobiele studio die bij het winkelcentrum in Zwanenkamp geparkeerd staat. Hier zijn ook de wethouder en Portaal voor uitgenodigd. Samen met een aantal bewoners wordt dit interview gegeven en wordt nogmaals benadrukt dat Zwanenkamp tegen deze bouwplannen is.

Er wordt nogmaals benadrukt dat 85% van de bewoners tegen deze bouwplannen is,
De wethouder geeft aan “dat iedereen recht heeft op een woning” Alsof de bewoners dat niet begrijpen….
Door de wijcommissie wordt nogmaals benadrukt dat Zwanenkamp al ruimschoots aan zijn verplichtingen voldaan heeft: Zwanenkam heeft het hoogste percentage bewoners van niet Nederlandse herkomst van heel Stichtse Vecht !! Het betreft een kwart van de bewoners van Zwanenkamp (24,3 %) ofwel 660 bewoners. Ter vergelijking: in Breukelen is dit 18%, in Maarssen dorp is dit 13% en in Kockengen slechts 10%.

De wethouder gaat hier niet op in! Ook niet op de enquete die onder de bewoners gehouden is.

U kunt nog reageren!

Vervolgens legt portaal uit dat er begeleiding zal zijn bij deze “probleemgevallen”. Er wordt aan vrijwilligers gevraagd om deze mensen te begeleiden, bij boodschappen doen, papieren invullen etc. Deze vrijwilligers, die ook in de omgeving wonen, kunnen zich aanmelden per motivatiebrief en worden vervolgens door Portaal geselecteerd.
Waar zijn die vrijwilligers de afgelopen jaren in Zwanenkamp gebleven vragen wij ons af.

Vreemd want op 7 november jl tijdens de Raadsconferentie over Wonen, is er door diverse experts op dit gebied gezegd dat je deze 2 doelgroepen, statushouders en maatschappelijke probleem gevallen nu juist niet bij elkaar moet zetten. Dan krijg je gegarandeerd problemen.
Op deze manier kan er geen sprake zijn van integratie in onze samenlaving.

Wordt hier naar de bewoners geluisterd ? Nee dus, Gemeente luister nu eens naar wat de bewoners willen die zijn immers vrijwel allemaal tegen deze bouw (85%).

En wat te denken van de inhoud van het Coalitieakkoord van dit College, daar staat o.a.het volgende in:
• Beter samenwerken met de bewoners.
• Meer ruimte en verantwoordelijk geven aan wijk-en dorpsraden. Daarmee vergroten we de betrokkenheid van de burgers.
• Bouwen naar de behoefte van onze bewoners. Deze behoeften kunnen per kern of wijk verschillen.

Het College is goed bezig, ga vooral zo door.

Binnenkort staat er een interview met de NOS/NPO1 Televisie Wakker Nederland op de rol zodra we een vervolg reactie van de gemeente hebben ontvangen over “hoe nu verder”.
De bewoners van Zwanenkamp pikken dit niet, laat dat duidelijk zijn.

Wijkcommissie Zwanenkamp

Een gedachte over “Ingezonden brief aan de pers

  1. Super goed en duidelijk artikel! Mijn dank. We zullen afwachten of ze toch nog gaan luisteren. Vreselijk die onwil om te luisteren naar de bewoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.