Leuk en interessantWijkinrichting

Historie en onstaan van Zwanenkamp

Het wijkpark Maarssenbroek vormt een 150 meter brede en 3 kilometer lange groene buffer tussen de woonwijken Maarssenbroek en de rijksweg A2. Het is een aaneenschakeling van vijf afzonderlijke parken, van zuid naar noord zijn dit : Boomstede, Fazantenkamp, Reigerskamp Valkenkamp en Zwanenkamp.

De oppervlakte van Boomstede is 5.5 ha, Fazantenkamp 4 ha, Reigerskamp 7.2 ha, Valkenkamp 8 ha. Zwanenkamp is de grootste wijk met ongeveer 17 ha. Het gehele wijkpark is ca. 45 ha. groot.

Bewoners.
De bouw van Zwanenkamp startte in 1984 en was hiermee toen de laatste wijk die gebouwd werd. Het was tevens de grootste wijk met ongeveer 1100 woningen en ongeveer 3200 inwoners. De wijk grenst in het noorden aan de gemeentegrens met Breukelen. Daar hebben bewoners vrij uitzicht over weilanden. Het aantal inwoners komt overeen met een middelgroot dorp. De samenstelling bestond voor een deel uit huurwoningen (aan de spoorlijnzijde), verder uit koopwoningen; rijtjeswoningen, patiobungalows en daarnaast een gedeelte 2 onder een kap woningen.

Faciliteiten.
De faciliteiten in Zwanenkamp zijn goed. Er zijn drie basisscholen, een winkelcentrum met diverse winkels, een crèche, een buurtcentrum (het Schuurtje), een huisartsenpraktijk, diverse kleinere speelplaatsen voor kleuters en speelterreinen ingericht voor de jeugd, zoals een basketbalveldje en een voetbalterrein (de kooi). De bewoners waren vooral in de beginjaren forenzen uit de omgeving van Utrecht en Amsterdam. Er woonden in deze periode veel jonge gezinnen. Vele van hen zagen deze woning in Zwanenkamp als een opstapje naar andere huisvesting in de regio.

Het park.
Het veld bij Zwanenkamp is oorspronkelijk nooit als parkontwerp verder uitgewerkt. In 2012 is er een toekomstvisie uitgewerkt na een wijziging van het bestemmingsplan. Het braakliggende deel bij de atletiekbaan wordt dan als onderdeel van het park verder ontwikkeld. De realisatie is nog onder voorbehoud.
De populierensingel met wandelpad vanuit Valkenkamp werd doorgetrokken. Haaks hierop, aan de noordelijke begrenzing van de parkenzone, kwam een ontsluitingspad naar de wijk met ook een populierensingel. In Zwanenkamp is een atletiekbaan aangelegd en langs de zuidzijde van de atletiekbaan is een rij Moeraseiken geplant. De helft van het parkperceel werd niet nader ingevuld omdat er plannen waren om eventueel de atletiekbaan uit te breiden. Nog steeds is dit terrein een grote open grasweide met een omheind trapveldje en enkele speelvoorzieningen.

Inmiddels is er een fietsroute aangelegd over de A2 richting Haarzuilen. Hiermee is de toegankelijkheid van Zwanenkamp, maar ook van heel Maarssenbroek toegenomen en zien we veel fietsers die hier gebruik van maken. Wat wellicht niet bekend is, is dat de toegang van de fietsbrug van zonsondergang tot zonsopgang verboden is, net zoals het ook voor bromfietsen verboden is.

De hondenbezitters mogen in ongeveer de helft van het park de honden los laten lopen. Zie de borden bij de wijkingang. Er is overigens wel een opruimplicht!

Er is sinds kort een natuurlijke scheiding tussen het fietspad en het wandelpad daarnaast aangelegd in de vorm van boomstammen. Hiermee wordt nog eens benadrukt dat het verboden is om te fietsen in het wijkpark.