Het wijkpark

Maarssenbroek vormt een 150 meter brede en 3 kilometer lange groene buffer tussen de woonwijk Zwanenkamp en de rijksweg A2. Het is een aaneenschakeling van vijf afzonderlijke parken, van zuid naar noord zijn dit : Boomstede, Fazantenkamp, Reigerskamp Valkenkamp en Zwanenkamp. De oppervlakte van Boomstede is 5.5 ha, Fazantenkamp 4 ha, Reigerskamp 7.2 ha,
Valkenkamp 8 ha. Zwanenkamp is ..ha De gezamenlijke parkenzone is 24.7 ha. groot.

Bewoners.
De bouw van Zwanenkamp startte in 1984 en was hiermee toen de laatste wijk die gebouwd werd.
Het was tevens de grootste wijk met ongeveer 1100 woningen en ongeveer 3200 inwoners. De wijk grenst in het noorden aan de gemeentegrens met Breukelen. Daar hebben bewoners vrij uitzicht over weilanden. Het aantal inwoners komt overeen met een middelgroot dorp. De samenstelling bestond voor een deel uit huurwoningen (aan de spoorlijnzijde), verder uit koopwoningen; rijtjeswoningen, patiobungalows en daarnaast een gedeelte 2 onder een kap woningen.
Er zijn in 2020 1033 adressen geregistreerd in de gemeentelijke administratie.

Bevolking naar leeftijd - 2017

Stand 2017

Leeftijdsgroep Inwoners
0 tot 15 jaar 505 - 18.2%
15 tot 25 jaar 360
25 tot 45 jaar 670
45 tot 65 jaar 1,010
65 jaar of ouder 225

 

Het wijkpark Maarssenbroek vormt een 150 meter brede en 3 kilometer lange groene buffer

tussen de woonwijk en de rijksweg A2. Het is een aaneenschakeling van vijf afzonderlijke parken, van zuid naar noord zijn dit : Boomstede, Fazantenkamp, Reigerskamp Valkenkamp en Zwanenkamp. De oppervlakte van Boomstede is 5.5 ha, Fazantenkamp 4 ha, Reigerskamp 7.2 ha, Valkenkamp 8 ha. Zwanenkamp is 32 ha De gezamenlijke parkenzone is 24.7 ha. groot.

 

Bewoners.

De bouw van Zwanenkamp startte in 1984 en was hiermee toen de laatste wijk die gebouwd werd. Het was tevens de grootste wijk met ongeveer 1100 woningen en ongeveer 3200 inwoners. De wijk grenst in het noorden aan de gemeentegrens met Breukelen. Daar hebben bewoners vrij uitzicht over weilanden. Het aantal inwoners komt overeen met een middelgroot dorp. De samenstelling bestond voor een deel uit huurwoningen (aan de spoorlijnzijde), verder uit koopwoningen; rijtjeswoningen, patiobungalows en daarnaast een gedeelte 2 onder een kap woningen.

 

Faciliteiten.

De faciliteiten in Zwanenkamp zijn goed. Er zijn drie basisscholen, een winkelcentrum met diverse winkels, een creche een buurtcentrum (het Schuurtje), een huisartsenpraktijk, diverse kleinere speelplaatsen voor kleuters en speelterreinen ingericht voor de jeugd, zoals een basketbalveldje en een voetbalterrein (de kooi). De bewoners waren vooral in de beginjaren forenzen uit de omgeving van Utrecht. Er woonden in deze periode veel jonge gezinnen. Vele van hen zagen deze woning in Zwanenkamp als een opstapje naar andere huisvesting in de regio.

 

Het park.

Zwanenkamp is oorspronkelijk nooit als parkontwerp verder uitgewerkt. In 2012 wordt er een toekomstvisie verder uitgewerkt na een wijziging van het bestemmingsplan. Het braakliggende deel bij de atletiekbaan wordt dan als onderdeel van het park verder ontwikkeld. De realisatie is nog onder voorbehoud.

De populierensingel met wandelpad vanuit Valkenkamp werd doorgetrokken. Haaks hierop, aan de noordelijke begrenzing van de parkenzone, kwam een ontsluitingspad naar de wijk met ook een populierensingel. In Zwanenkamp is een atletiekbaan aangelegd en langs de zuidzijde van de atletiekbaan is een rij Moeraseiken geplant. De helft van het parkperceel werd niet nader ingevuld omdat er plannen waren om eventueel de atletiekbaan uit te breiden. Nog steeds is dit terrein een grote open grasweide met een trapveldje en enkele speelvoorzieningen.

 

Enkele jaren geleden is er een fietsroute aangelegd over de A2 richting Haarzuilen. Hiermee is de toegankelijkheid van Zwanenkamp, maar ook van heel Maarssenbroek toegenomen en zien we veel fietsers die hier gebruik van maken. Wat wellicht niet bekend is, is dat de toegang van de fietsbrug van zonsondergang tot zonsopgang verboden is.
Ook voor brommers is het verboden.

 

Er is sinds kort een natuurlijke scheiding tussen het fietspad en het wandelpad daarnaast aangelegd in de vorm van boomstammen. Hiermee wordt nog eens benadrukt dat het verboden is om te fietsen in het wijkpark.

Het wijkpark Maarssenbroek vormt een 150 meter brede en 3 kilometer lange groene buffer

tussen de woonwijk en de rijksweg A2. Het is een aaneenschakeling van vijf afzonderlijke parken, van zuid naar noord zijn dit : Boomstede, Fazantenkamp, Reigerskamp Valkenkamp en Zwanenkamp. De oppervlakte van Boomstede is 5.5 ha, Fazantenkamp 4 ha, Reigerskamp 7.2 ha, Valkenkamp 8 ha. Zwanenkamp is ..ha De gezamenlijke parkenzone is 24.7 ha. groot.

 

Bewoners.

De bouw van Zwanenkamp startte in 1984 en was hiermee toen de laatste wijk die gebouwd werd. Het was tevens de grootste wijk met ongeveer 1100 woningen en ongeveer 3200 inwoners. De wijk grenst in het noorden aan de gemeentegrens met Breukelen. Daar hebben bewoners vrij uitzicht over weilanden. Het aantal inwoners komt overeen met een middelgroot dorp. De samenstelling bestond voor een deel uit huurwoningen (aan de spoorlijnzijde), verder uit koopwoningen; rijtjeswoningen, patiobungalows en daarnaast een gedeelte 2 onder een kap woningen.

 

Faciliteiten.

De faciliteiten in Zwanenkamp zijn goed. Er zijn drie basisscholen, een winkelcentrum met diverse winkels, een creche een buurtcentrum (het Schuurtje), een huisartsenpraktijk, diverse kleinere speelplaatsen voor kleuters en speelterreinen ingericht voor de jeugd, zoals een basketbalveldje en een voetbalterrein (de kooi). De bewoners waren vooral in de beginjaren forenzen uit de omgeving van Utrecht. Er woonden in deze periode veel jonge gezinnen. Vele van hen zagen deze woning in Zwanenkamp als een opstapje naar andere huisvesting in de regio.

 

Het park.

Zwanenkamp is oorspronkelijk nooit als parkontwerp verder uitgewerkt. In 2012 wordt er een toekomstvisie verder uitgewerkt na een wijziging van het bestemmingsplan. Het braakliggende deel bij de atletiekbaan wordt dan als onderdeel van het park verder ontwikkeld. De realisatie is nog onder voorbehoud.

De populierensingel met wandelpad vanuit Valkenkamp werd doorgetrokken. Haaks hierop, aan de noordelijke begrenzing van de parkenzone, kwam een ontsluitingspad naar de wijk met ook een populierensingel. In Zwanenkamp is een atletiekbaan aangelegd en langs de zuidzijde van de atletiekbaan is een rij Moeraseiken geplant. De helft van het parkperceel werd niet nader ingevuld omdat er plannen waren om eventueel de atletiekbaan uit te breiden. Nog steeds is dit terrein een grote open grasweide met een trapveldje en enkele speelvoorzieningen.

 

Enkele jaren geleden is er een fietsroute aangelegd over de A2 richting Haarzuilen. Hiermee is de toegankelijkheid van Zwanenkamp, maar ook van heel Maarssenbroek toegenomen en zien we veel fietsers die hier gebruik van maken. Wat wellicht niet bekend is, is dat de toegang van de fietsbrug van zonsondergang tot zonsopgang verboden is.
Ook voor brommers is het verboden.

 

Er is sinds kort een natuurlijke scheiding tussen het fietspad en het wandelpad daarnaast aangelegd in de vorm van boomstammen. Hiermee wordt nog eens benadrukt dat het verboden is om te fietsen in het wijkpark.

Bovenstaand toont de leeftijdsgroepen voor de inwoners in de buurt Zwanenkamp.

Faciliteiten.
De faciliteiten in Zwanenkamp zijn goed. Er zijn drie basisscholen, een winkelcentrum met diverse
winkels, een creche een buurtcentrum (het Schuurtje), een huisartsenpraktijk, diverse kleinere
speelplaatsen voor kleuters en speelterreinen ingericht voor de jeugd, zoals een basketbalveldje
en een voetbalterrein (de kooi). De bewoners waren vooral in de beginjaren forenzen uit de
omgeving van Utrecht. Er woonden in deze periode veel jonge gezinnen. Vele van hen zagen hun
woning in Zwanenkamp als een opstapje naar andere huisvesting in de regio.

Het park.
Zwanenkamp is oorspronkelijk nooit als parkontwerp verder uitgewerkt. In 2012 wordt er een
toekomstvisie verder uitgewerkt na een wijziging van het bestemmingsplan. Het braakliggende
deel bij de atletiekbaan wordt dan als onderdeel van het park verder ontwikkeld. De realisatie is
nog onder voorbehoud.
De populierensingel met wandelpad vanuit Valkenkamp werd doorgetrokken. Haaks hierop, aan de
noordelijke begrenzing van de parkenzone, kwam een ontsluitingspad naar de wijk met ook een
populierensingel. In Zwanenkamp is een atletiekbaan aangelegd en langs de zuidzijde van de
atletiekbaan is een rij Moeraseiken geplant. De helft van het parkperceel werd niet nader ingevuld
omdat er plannen waren om eventueel de atletiekbaan uit te breiden. Nog steeds is dit terrein een
grote open grasweide met een trapveldje en enkele speelvoorzieningen.
Inmiddels is er een fietsroute aangelegd over de A2 richting Haarzuilen. Hiermee is de
toegankelijkheid van Zwanenkamp, maar ook van heel Maarssenbroek toegenomen en zien we
veel fietsers die hier gebruik van maken.

Wat wellicht niet bekend is, is dat de toegang van de fietsbrug van zonsondergang tot zonsopgang verboden is.
Er is sinds kort een natuurlijke scheiding tussen het fietspad en het wandelpad daarnaast aangelegd in de vorm van boomstammen. Hiermee wordt nog eens benadrukt dat het verboden is om te fietsen in het wijkpark.

Politienieuws

RSS Error: A feed could not be found at `https://rss.politie.nl/rss/ab/gemeenten/utrecht/stichtse-vecht.xml`; the status code is `403` and content-type is `text/html`